Trang chủ

Danh sách các đề tài, dự án ứng dụng Laser bán dẫn công suất thấp do Hội Laser Y học chủ trì và phối hợp thực hiện từ 1993 đến 2013


Năm 1996
 

Tên đề tài

Quang châm liệu pháp: nghiệm lý kết quả điều trị bệnh bằng thiết bị Laser bán dẫn, theo thủ pháp đông y châm cứu.
 
Văn bản pháp lý

Nghiệm thu ngày 27/01/1996, kết quả loại Khá (GCN số 01/KHCN, ngày 10/4/1997 của Sở Khoa học-Công nghệ- Môi trường.
 
Chủ nhiệm

LY-CN Lê Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, Thư ký hội Laser quang châm Thủ Dầu Một.
 
Nội dung

- Khảo sát kết quả ứng dụng thiết bị Laser BDCST điều trị chống viêm chứng Tỵ uyên.
 
- Khảo sát kết quả ứng dụng thiết bị Laser BDCSTđiều trị giảm đau chứng Yêu thống.
 


Năm 1997
 

Tên đề tài


Laser quang châm trên tích huyệt.
 
Chủ nhiệm

LY Vương Sanh, Chủ tịch hội Châm cứu tỉnh Sông Bé.
 
Nội dung

Khảo sát kết quả ứng dụng thiết bị Laser BDCST theo phương pháp châm trên  tích huyệt. Kết quả nghiệm thu loại Khá.
 


Năm 2003
 

Tên dự án

Triển khai ứng dụng Laser quang châm trong điều trị bệnh đến tuyến y tế huyện, thị.
 
Văn bản pháp lý

Quyết định 1750/QĐ-UB ngày 13/5/2003. Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá.
 
Chủ nhiệm

BS Nguyễn Văn Đức, Chuyên viên Sở Y tế, Ủy viên BCH Hội Laser Y học.
 
Nội dung

- Đào tạo nguồn nhân lực có đủ khả năng úng dụng và sử dụng thiết bị Laser quang châmbán dẫn phục vụ công tác điều trị cho người dân tại tuyến cơ sở.
 
- Đầu tư trang thiết bị cho 7 Trung tâm y tế huyện, thị với 02 máy/Trung tâm (loại máy 10 đầu châm và loại 2 kênh) để thực hiện điều trị cho người bệnh.
 
- Góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại tuyến cơ sở do ngành y tế đề ra.
 


Năm 2003
 

Tên đề tài

Ứng dụng thiết bị Laser bán dẫn công suất thấp cắt cơn đói ma túy tại tỉnh Bình Phước.
 
Văn bản pháp lý

Nghiệm thu ngày 23/10/2003 xếp loại xuất sắc.
 
Giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần I- 2004(Quyết định số 1375/QĐ-CT ngày 04/4/2005 của Chủ tịch UBND).
 
Chủ nhiệm

LY Trần Đình Hợp, Phó Chủ tịch Hội Laser y học.
 
Nội dung

Hỗ trợ cắt cơn đói ma túy bằng thiết bị Laser BDCST cho 52 bệnh nhân cai nghiện tại Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh và Trung tâm Giáo dục lao động và việc làm Minh Lập tỉnh Bình Phước.
 


Năm 2004
 

Tên dự án

Triển khai ứng dụng Laser quang châm chữa các bệnh chứng theo châm cứu cổ truyền tại các trạm y tế xã, phường đạt tiêu chuẩn quốc gia trong tỉnh Bình Dương.
 
Văn bản pháp lý

Quyết định số 7804/QĐ-CT ngày 22/10/2004 về thực hiện dự án.
 
Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 về thành lập Hội đồng nghiệm thu, xếp loại Khá.
 
Chủ nhiệm

BSCKII Thái Văn Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Laser Y học.
 
Nội dung

- Đào tạo 28 học viên về kỹ thuật Laser châm.
 
- Trang bị mỗi trạm y tế thiết bị (10 đầu châm, 02 kênh quang châm), tổng số 14 trạm đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế.
 

2004
 
Tên đề tài

Ứng dụng Laser BDCST hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại tỉnh Bình Phước.
 
Văn bản pháp lý

Quyết định số 2506/QĐ-UB ngày 28/9/2004 của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt  thực hiện đề tài Ứng dụng thiết bị Laser BDCST hỗ trợ cai nghiện ma túy tại tỉnh Bình Phước. Nghiệm thu loại Khá.
 
Chủ nhiệm

LYĐK Trần Đình Hợp, Phó Chủ tịch Hội Laser y học.
 
Nội dung

- Đào tạo 05 học viên về kỹ thuật Laser châm.
 
- Trang bị trạm y tế Trung tâm Giáo dục laođộng và hỗ trợ Việt làm Minh Lập 01thiết bị (10 đầu châm, 02 kênh quang châm).
 
- Điều trị 115 bệnh nhân cai nghiện tại Trung tâm Minh Lập và Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh.
 


Năm 2007
 

Tên dự án


Triển khai ứng dụng thiết bị Laser bán dẫn công suất thấp tại 30 trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế trong tỉnh Bình Dương.
 
Văn bản pháp lý

Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Hiệp ký về thực hiện dự án. Nghiệm thu loại Khá.
 
Chủ nhiệm

LY Trần Đình Hợp, Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch hội Laser y học.
 
Nội dung

- Đào tạo 40 kỹ thuật viên.
 
- Trang bị 30 thiết bị 10 đầu châm, 30 thiết bị 02 kênh quang trị liệu cho 30 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế trong tỉnh Bình Dương.
 


Năm 2010
 

Tên dự án


Triển khai ứng dụng thiết bị Laser bán dẫn công suất thấp tại trạm y tế của xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương năm 2010.
 
Văn bản pháp lý

Quyết định số 2883/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 về thực hiện dự án “Ứng dụng thiết bị Laser bán dẫn công suất thấp tại trạm y tế của xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương năm 2010”. Nghiệm thu loại Khá.
 
Chủ nhiệm

LY Trần Đình Hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội Laser y học.
 
Nội dung

- Đào tạo 66 kỹ thuật viên.
 
- Trang bị 46 thiết bị 10 đầu châm, 46 thiết bị 02 kênh quang trị liệu và xe đẩy, giá đỡ, ổn áp cho 46 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế trong tỉnh Bình Dương.
 

các bài viết liên quan


địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 1.334.577

Đang online: 17