Trang chủ

Giới thiệu tác phẩm Cận Tam Châm của LY-BS Hoàng Duy Tân


Ban chấp hành Hội Laser y học đã nhận được 5 tác phẩm mới của tác giả LY-BS Hoàng Duy Tân tỉnh Đồng Nai gửi tặng gồm: Túc Châm, Thủ Châm, Đầu Châm - Tân Đầu Châm, Cận Tam Châm và Diện Châm. Ban chấp hành Hội Laser y học tỉnh Bình Dương xin trân trọng cám ơn tác giả.

Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Cận Tam Châm cùng quý hội viên và bạn đọc.

Châm cứu có lịch sử rất lâu đời, nhưng chỉ mãi đến năm 1974, khi quyển Châm cứu học của Thượng Hải đầu tiên giới thiệu không chỉ thể châm cổ điển mà còn nhiều phương pháp khác như Diện châm, Đầu châm, Nhĩ châm, Thủ châm, Tỵ châm... mở ra nhiều hướng châm cứu cho ngành châm cứu…

Cận tam châm là một trong những nghiên cứu mới về phương pháp châm cứu. Tận dụng những huyệt đã có sẵn của châm cứu cổ điển nhưng biết sáng tạo, phối hợp một số huyện lại với nhau thành một ‘tổ hợp huyệt’ để tăng thêm tác dụng có sãn của các huyệt cổ điển.

Cận tam châm chỉ ‘du nhập’ vào Việt Nam, số người nghiên cứu phương pháp này chưa nhiều, có thể do thông tin và tài liệu về phương pháp châm này chưa phổ biến và quan tâm. Vì vậy, chúng tôi tạm dịch và phổ biến phương pháp Cận tam châm này để đáp ứng sự mong muốn nghiên cứu về phương pháp này.

 

BAN BIÊN TẬP

các bài viết liên quan


địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 1.318.890

Đang online: 30