Thông tin hoạt động

Giới thiệu tác phẩm Nhu châm Sông Bé


Thực hiện nhiệm vụ phổ biến kến thức năm 2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội Bình Dương cùng Hội Laser y học lập Kế hoạch số 03/KH-HLS ngày 03/4/2018 về  biên soạn tác phẩm Nhu châm Sông Bé. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Dương ban hành Quyết định số 48/QĐ-LHH ngày 10/4/2018 thành lập Ban Biên tập biên soạn tác phẩm Nhu châm Sông Bé gồm các tác giả: Trần Đình Hợp, Lê Vương Duy, Quách Trung Nguyên, Lê Trọng Đại (BCH hội).

Tác phẩm Nhu châm Sông Bé được biên soạn với mục tiêu trình bày kết quả thực tế lâm sàng, sao cho người đọc có thể tham khảo và thực hiện ứng dụng nhu châm trên lâm sàng. Nhóm tác giả đã sưu tầm tài liệu và chứng cứ về thời gian ứng dụng Nhu châm còn lưu trữ trong Thư viện tỉnh, đồng thời phỏng vấn các nhân vật có liên quan. Bên cạnh đó còn phối hợp cùng Văn phòng hội tổ chức chụp ảnh thực hành nhu châm tại Bệnh viện Y học cổ truyền, sao chép ảnh tư liệu lưu trữ của Hội Laser y học và Thư viện tỉnh Bình Dương.

Ngày 27/7/2018 Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép số 89/GPXB-STTTT cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Dương in và nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2018.

Tác phẩm Nhu châm Sông Bé gồm 112 trang (chưa kể bìa) chia làm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan.

Chương 2: Phương pháp Nhu châm Sông Bé.

Chương 3: Dụng cụ và chỉ Catgut trong nhu châm.

Chương 4: Điều trị.

Chương 5: Tâm đắc trên lâm sàng.

Phụ lục.

Trân trọng giới thiệu cùng hội viên vá quý độc giả.
 
BAN BIÊN TẬP

các bài viết liên quan


địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 1.334.540

Đang online: 5