Thông tin hoạt động

Hoạt động quý I năm 2018 của Hội Laser y học


Ngày 9 tháng 3 năm 2018, Ban chấp hành hội và Ban cố vấn đã họp đánh giá hoạt động năm 2017 và quý I năm 2018 tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương. Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ đã thực hiện và kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Phát hành bản tin xuân Mậu Tuất 2018.

2. Họp Ban chấp hành quý I đánh giá hoạt động năm 2017 với những kết quả nổi bật:

- Hoàn thành đề tài ngh