Thông tin hoạt động

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 25 năm hoạt động của Hội Laser y học Bình Dương


I. Quá trình hình thành và hoạt động

- Chi hội Laser châm thị xã Thủ Dầu Một - Sông Bé được thành lập ngày 18/12/1993 theo văn bản số 33/HCC của GS Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam;

- Năm 1999 Câu lạc bộ Laser y học Thủ Dầu Một - Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 66/1999/QĐ-CT ngày 07/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

- Năm 2002 Câu lạc bộ Laser y học Thủ Dầu Một - Bình Dương được chuyển thành Hội Laser y học tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 129/2002/QĐ-UB ngày 13/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

- Năm 2003 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận Ban chấp hành và phê duyệt Điều lệ của Hội Laser y học tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 26/3/2003; sau này Điều 6, Chương III được điều chỉnh lại theo quy định của Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

- Năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 phê duyệt Điều lệ sửa đổi của Hội Laser y học tỉnh Bình Dương.

II. Mục đích ý nghĩa

Chào mừng 25 năm hoạt động, trong đó đánh giá hoạt động giai đoạn 2010 đến 2018. Tuyên dương các tác giả có đề tài nghiên cứu, dự án ứng dụng Laser công suất thấp tại tỉnh Bình Dương. Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho cán bộ, hội viên tham gia đủ niên hạn. Phát  hành kỷ yếu chuyên đề chào mừng 25 năm hoạt động. Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010- 2018.

III. Nội dung thực hiện

1. Tổng kết các đề tài, dự án ứng dụng Laser công suất thấp trong tỉnh Bình Dương. Tuyên dương khen thưởng các chủ nhiệm đề tài, dự án.

2. Phát hành kỷ yếu chào mừng 25 năm hoạt động.

3. Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

4.  Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2010 – 2018.

IV. Kế hoạch thực hiện

IV.1.Tổng kết các đề tài, dự án ứng dụng Laser công suất thấp trong tỉnh Bình Dương. Tuyên dương khen thưởng các chủ nhiệm đề tài, dự án. Thành lập Hội đồng xét tuyên dương gồm:

1. PGS.TS Trần Minh Thái - Phòng thí nghiệm Công nghệ Laser trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

2. ThS Nguyễn Bình Phước – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương.

3. BSCK2 Nguyễn Văn Tính -  Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

4. BSCK1 Quách Trung Nguyên – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền.

5. CN Trần Tấn Thi - Ủy viên BCH Hội Laser y học.

- Lập bảng tiêu chí đánh giá, phân theo bảng điểm.

- Phát hành mẫu hồ sơ: Tóm tắt đề tài, dự án, lý lịch khoa học, các văn bản nghiệm thu (quyết định, biên bản).

- Nhận hồ sơ gửi hội đồng nghiên cứu. Tổ chức bình chọn tuyên dương.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp Bằng khen.

IV.2. Lập kỷ yếu chào mừng 25 năm hoạt động:

- Thành lập Ban biên tập kỷ yếu gồm:

1. TTƯT - LY Lê Hưng, Cố vấn hội.

2. TS Trần Trung Nghĩa, trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh.

3. CN Huỳnh Công Khoa, Ủy viên BCH hội.

4. NB Trần Văn Phong, Cố vấn Báo chí.

5. BSCK1 Nguyễn Đăng Sang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

6. BSCK1 Lê Trọng Đại, Ủy viên BCH hội.

- Thông báo mời viết bài. Gửi thành viên xem, biên tập phù hợp.

- Lập bản thảo, góp ý của Ban biên tập, điều chỉnh phù hợp.

- Chuyển Ban biên tập Đất Thủ in, phát hành.

IV.3. Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam:

- Thành lập Hội đồng xét, đề nghị:

1. CN - LY Trần Đình Hợp, Chủ tịch hội.

2. CN Nguyễn Minh Ngân, Phó chủ tịch hội.

3. CN Trần Tấn Thi, Ủy viên BCH hội.

- Thông báo danh sách, gửi mẫu đăng ký.

- Tổng hợp danh sách đề nghị Liên hiệp hội Bình Dương lập thủ tục trình Liên hiệp hội Việt Nam.

IV.4. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2010- 2018:

Thành lập hội đồng xét khen thưởng:

- CN - LY Trần Đình Hợp, Chủ tịch hội.

- LY Võ Văn Tèo, Ủy viên BCH hội.

- CN Trần Tấn Thi, Ủy viên BCH hội.

IV.5. Tổ chức họp mặt Kỷ niệm 25 năm hoạt động:

Thời gian: Tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh, số 4 Huỳnh Văn Nghệ, P Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Tổng số hội viên, đại biểu khách mời, đại biểu các tỉnh bạn: 100 người.

Thành lập Ban tổ chức hội nghị, hậu cần.
 
BAN BIÊN TẬP
 
 
 
 
 

các bài viết liên quan


địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 1.334.570

Đang online: 16