Thông tin chi tiết

Sinh hoạt hội viên Laser y học tại Đông Hòa - Phú Yên


Ngày 6/5/2018, Đoàn công tác Hội Laser y học Bình Dương gồm 5 thành viên Ban chấp hành do ông Trần Đình Hợp, Chủ tịch hội làm trưởng đoàn đã đến huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên sinh hoạt hội viên về hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.

Đoàn đã báo cáo tóm tắt hoạt động nổi bật năm 2017 và hoạt động 6 tháng đầu năm. Trong đó nhấn mạnh kết quả nghiệm thu đề tài ứng dụng Laser