Thông tin hoạt động

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ phổ biến kiến thức KH&CN năm 2019


Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Laser y học tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Công văn số 49/CV-LHH ngày 10/4/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương về việc thông báo gửi đề xuất nhiệm vụ phổ biến kiến thức KH&CN năm 2019.

Hội Laser y học kính mời các chi hội, các hội thành viên tham gia đề xuất nhiệm vụ phổ biến kiến thức KH&CN năm 2019 như sau:

1. Nội dung: Tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; bảo vệ môi trường; y tế cộng đồng và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Hình thức: Hội thảo phổ biến kiến thức; tập huấn; xuất bản các ấn phẩm phổ biến kiến thức.

3. Kinh phí: Không vượt quá 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng).

Đề xuất nhiệm vụ xin gửi về Hội Laser y học từ nay đến trước ngày 20/4/2018.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

Hội Laser y học Bình Dương

Số 264/18/12, đường Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại/Email:

- Trần Đình Hợp: 0918090074, Email: laseryhocbinhduong@gmail.com

- Trần Tấn Thi: 0982492161, Email: thikhcn@gmail.com
BAN BIÊN TẬP

các bài viết liên quan


địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 649.684

Đang online: 61