Trang chủ

Ứng dụng thiết bị Laser bán dẫn công suất thấp hỗ trợ cắt cơn đói ma túy và cai nghiện ma túy


Hội Laser Y học Bình Dương đã thực hiện hai đề tài nghiên cứu ứng dụng Laser bán dẫn công suất thấp (BDCST) tại tỉnh Bình Phước năm 2003 và năm 2004. Đây là hai đề tài được nghiệm thu cấp tỉnh, xếp loại Xuất sắc và Khá.

Năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 2418/QĐUBND ngày 19/10/2010 về phê duyệt triển khai chương trình ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống. Chương trình tiếp tục đào tạo 3 kỹ thuật viên và cấp thêm 02 thiết bị tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Hỗ trợ việc làm Minh Lập.

Năm 2003

Tên đề tài

Ứng dụng thiết bị Laser bán dẫn công suất thấp cắt cơn đói ma túy tại tỉnh Bình Phước

Văn bản pháp lý

Nghiệm thu ngày 23/10/2003 xếp loại xuất sắc
Giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần I- 2004(Quyết định số 1375/QĐ-CT ngày 04/4/2005 của Chủ tịch UBND)

Chủ nhiệm

LY Trần Đình Hợp, Phó chủ tịch hội Laser y học

Nội dung

-Hỗ trợ cắt cơn đói ma túy bằng thiết bị Laser BDCST cho 52 bệnh nhân cai nghiện tại Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh và Trung tâm Giáo dục lao động và việc làm Minh Lập tỉnh Bình Phước

2004 

Tên đề tài

Ứng dụng Laser BDCST hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại tỉnh Bình Phước

Văn bản pháp lý

Quyết định số 2506/QĐ-UB ngày 28/9/2004 của UBND tỉnh Bình Phước về phê duyệt  thực hiện đề tài Ứng dụng thiết bị Laser BDCST hỗ trợ cai nghiện ma túy tại tỉnh Bình Phước.

Chủ nhiệm

LYĐK Trần Đình Hợp, Phó chủ tịch hội Laser y học.

Nội dung

-Đào tạo 05 học viên về kỹ thuật Laser châm.
-Trang bị trạm y tế Trung tâm Giáo dục lao động và hỗ trợ việc làm Minh Lập 01thiết bị (10 đầu châm, 02 kênh quang châm),
- Điều trị 115 bệnh nhân cai nghiện tại Trung tâm Minh Lập và Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh


 


Bệnh nhân đang điều trị cắt cơn tại Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước


 - Đề tài ứng dụng thiết bị Laser BDCST hỗ trợ cắt cơn đói ma túy thực hiện trên 51 bệnh nhân tham gia nghiên cứu tại Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh và Trung tâm Giáo dục - Lao động và Hỗ trợ việc làm tỉnh Bình Phước.

Kết quả như sau: 18 bệnh nhân cắt cơn ở ngày thứ 4, 29 bệnh nhân cắt cơn ở ngày thứ 5, 04 bệnh nhân cắt cơn ngày thứ 6. Đề tài được Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Bình Phước nghiệm thu ngày 23/10/2003, xếp loại Xuất sắc. Năm 2004 đề tài được trao giải Nhì Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương.

 


Học viên hỗ trợ nhau điều trị cai nghiện tại Trung tâm Minh Lập


- Đề tài ứng dụng thiết bị Laser BDCST hỗ trợ cai nghiện ma túy thực hiện trên 115 bệnh nhân tham gia nghiên cứu tại Trung tâm Giáo dục - Lao động và Hỗ trợ việc làm tỉnh Bình Phước.

Kết quả như sau: 50 bệnh nhân ra khỏi cơn nghiện ngày thứ 4, 54 bệnh nhân ra khỏi cơn nghiện ngày thứ 5, 11 bệnh nhân ra khỏi cơn nghiện ngày thứ 6. Sau đó bệnh nhân được điều trị hỗ trợ cai nghiện 20 ngày nhằm phục hồi các chức năng bị suy giảm.

Ngoài kết quả lâm sàng về các chứng trạng, trên kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa cho thấy bệnh nhân cải thiện tốt về hàm lượng Cholesterol, hàm lượng men gan S.G.O.T (AST) và S.G.P.T (ALT), hàm lượng Calcium đều có ý nghĩa thống kê.

Bệnh nhân được điều trị khỏi các bệnh chứng kèm theo như: viêm xoan (tỵ uyên) 25 người, đau lưng (yêu thống) 17 người, mất ngủ (thụy miêng) 16 người, rối loạn tiêu hóa (tỳ vị hư hàn) 22 người, di tinh (thận hư) 12 người, suy giảm chức năng gan (can âm hư) 23 người. Đề tài được Hội đồng khoa học nghiệm thu ngày 11/4/2008, xếp loại Khá.

 


Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Sở Khoa học và Công nghệ Bình Phước

 

Năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 2418/QĐUBND ngày 19/10/2010 về phê duyệt triển khai chương trình ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống. Chương trình tiếp tục đào tạo 3 kỹ thuật viên và cấp thêm 02 thiết bị tại Trung tâm Minh Lập nâng tổng số thiết bị Laser BDCST lên 3 bộ. 

Trần Đình Hợp (Hội Laser Y học)

các bài viết liên quan


địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 1.340.933

Đang online: 32