chuyên môn

Mục tiêu của điều trị các tổn thương mạch máu phẳng là đạt được sự phân hủy nhiệt chọn lọc các mạch máu. Do các mạch máu chưá các chromophore đặc biệt mà các tổ chức da khác không có là oxyhemoglobin và hemoglobin nên các chất này..

25/05/2012

Laser y học và laser ngoại khoa là một ngành khoa học có tính liên ngành đặc thù. Có 4 chuyên ngành chính góp phần quan trọng trong liên ngành này...

25/05/2012

địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 1.292.362

Đang online: 64