tin hoạt động

Từ năm 2005, một số thầy thuốc Đông y tỉnh Phú Yên tham gia sinh hoạt hội viên Laser y học Bình Dương. Số hội viên tán trợ này đã tự túc đến Bình Dương tham gia các khóa tập huấn về ứng dụng Laser bán dẫn công suất thấp do Hội Laser..

05/01/2017

Ngày 14/12/2016, tại Hội trường Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hội Laser Y học đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2017.

15/12/2016

Ngày 14/12/2016, tại Hội trường Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hội Laser Y học đã tổ chức tổng kết lớp kỹ thuật ứng dụng Laser công suất thấp và Laser nội mạch năm 2016. Lớp học trong thời gian 03 tháng, bắt đầu từ ngày 05/8/2016..

14/12/2016

Ngày 06 tháng 8 năm 2016, Hội Laser Y học Bình Dương phối hợp Hội Đông y, Hội Châm cứu tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị chuyên đề về Laser y học tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà VInh

10/08/2016

Hội Laser Y học ban hành mẫu đơn đăng ký tham gia Hội cho các thành viên sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hội Laser Y học tỉnh Bình Dương, tán thành và tự nguyện làm đơn này để..

15/07/2016

Ban Thường trực Ban Chấp hành Hội Laser Y học hướng dẫn đến các thành viên Ban Chấp hành và chi hội, bộ phận trực thuộc xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 4.

14/07/2016

Ngày 17/6/2016, tại hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương, Hội Laser Y học phối hợp cùng Liên hiệp hội tổ chức Hội nghị Chuyên đề Hội nghị Chuyên đề Hội nghị Chuyên đề "Kết quả ứng dụng Laser trong..

20/06/2016

Ngày 15/6/2016, Chủ tịch Hội Laser Y học ký ban hành Quyết định số 35/QĐ-HLYH về việc phân công Ban Chấp hành Hội Laser Y học Bình Dương nhiệm kỳ IV (năm 2016 – 2020)

16/06/2016

Nhiệm kỳ qua kết hợp với các nhiệm kỳ trước đây, Hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình: “Tổ chức và triển khai sử dụng thiết bị quang châm và trị liệu bằng Laser bán dẫn công suất thấp ở các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia..

07/06/2016

Ngày 25/5/2016, Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1232/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Laser Y học tỉnh Bình Dương

27/05/2016

địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 1.318.911

Đang online: 41