giới thiệu
ban chấp hành


Ngày 26/4/2016, Hội Laser Y học Bình Dương ban hành Quyết định số 15/QĐ-HLYH công nhận Ban Chấp hành Hội Laser Y học Bình Dương nhiệm kỳ IV  (năm 2016 – 2020) gồm các ông, bà sau đây:

Ban Thường trực:

1. Trần Đình Hợp - Chủ tịch.


2. Lê Vương Duy - Phó Chủ tịch.

3. Nguyễn Minh Ngân - Phó Chủ tịch.

4. Quách Trung Nguyên - Phó Chủ tịch.

5. Trần Tấn Thi   - Thư ký.

Các ủy viên Ban Chấp hành:

1. Nguyễn Gia Bảo - Ủy viên BCH.

2. Lê Trọng Đại - Ủy viên BCH.

3. Lê Thị Trúc Quỳnh - Ủy viên BCH.

4. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Ủy viên BCH.

5. Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH.

6. Huỳnh Công Khoa - Ủy viên BCH.

7. Nguyễn Tấn Phố - Ủy viên BCH.

8. Võ Văn Tèo - Ủy viên BCH.

9. Tiêu Thị Thanh - Ủy viên BCH.

10. Lại Văn Thăng - Ủy viên BCH.

11. Nguyễn Thanh Thoại - Ủy viên BCH.

12. Nguyễn Thị Thúy - Ủy viên BCH.

13. Lê Thành Trung - Ủy viên BCH.

14. Lại Ngọc Dũng - Ủy viên BCH.

Tải file

địa bàn triển khai ứng dụng laser quang châm

Tổng lượt truy cập: 1.340.907

Đang online: 7